Chuyên mục: CÁC LOẠI TIÊU SÁO

Trang dữ liệu này sẽ cung cấp các thông tin về các loại tiêu sáo (sáo trúc), đặc biệt là các loại tiêu sáo mà shop đang bán như dizi, sáo bầu, sáo mèo việt tàu, nam nữ, kép đơn, sáo ngang, động tiêu, …Mua sáo trúc và các loại sáo khác tai shop để ủng hộ shop nhé!
Shop Lãng tử sáo cung cấp_mua bán sáo trúc (tiêu sáo) các loại.

Quy chuẩn định giá các sản phẩm của shop

Quy chuẩn định giá các sản phẩm sáo Việt. Giá trị của một cây sáo ngang được xác định cơ bản như sau: Giá bán= giá nguyên liệu + công làm + công bán. Giá nguyên liệu sẽ vào khoảng 10 – 100k. Công làm bao gồm: chọn và xử […]

Sáo ngang Việt Nam

Sáo trúc, sáo nứa Việt Nam là những cây sáo được chế tạo bằng cây nứa, hoặc cây trúc, tên thường gọi là sáo trúc. Thường thì hiện tại những cây sáo được làm bằng nứa nhiều hơn nhưng cái tên quen thuộc “sáo trúc” dường như đã đi vào lòng […]