Chuyên mục: Cảm âm

Tổng hợp, hệ thống, chỉnh sửa, hoàn thiện những bài cảm âm để nó dể sử dụng nhất, nhiều cảm âm được dịch ra từ sheet nhạc, được dịch giọng, phục vụ tốt nhất cho các bạn chơi nhạc, đặc biệt là chơi tiêu sáo (sáo trúc).

Cảm âm duyên phận 2 tone cao thấp – bản chuẩn

Cảm âm duyên phận soạn cho việc học thổi sáo gồm 2 tone cao thấp. Duyên phận là một bản Bolero rất hay được thể hiện bởi ca sĩ Như Quỳnh cùng các bạn cover trên mạng như Jang Mi, … Đây là bản cảm âm chuẩn nhất hiện nay. […]