Công cụ chuyển tone cảm âm sáo trúc (dành cho tiêu và sáo)

Đây là một công cụ chuyển tone của cảm âm được viết bởi Kênh Tiêu Sáo kenhtieusao.com
Công cụ này hỗ trợ các bạn chơi tiêu sáo (cũng có thể là nhạc cụ khác) dịch giọng bài hát bằng cách dịch tone cảm âm.
Bạn đang thổi một bài hát từ nốt la, bạn muốn chơi từ nốt si cho nó cao hơn, bạn chỉ việc dịch lên 1 cung, tức +2 trong công cụ này.
Hoặc bạn đang chơi sáo tone la, nhưng muốn chơi cùng với cây sáo tone si. Thì sáo của bạn sẽ thấp hơn sáo si 1 cung, tức là bạn phải thổi cao hơn 1 cung. Công cụ này cũng sẽ giúp bạn.
Thông thường người ta sẽ dịch lên + 5 hoặc + 7 để không dính những nốt thăng giáng. Khi đó các cặp sáo sẽ chơi được với nhau như đô và sol, sol và đo 2, do2 là fa, … Muốn nâng hoặc hạ 7 cung, ta nâng hoặc hạ 5 cung rồi copy kết quả để nâng hạ 2 cung 1 lần nữa nhé!

Khi nâng hạ tone, sẽ có 1 số lỗi như sib thì nó chỉ tính nốt si nên một kết quả sẽ có dạng ‘kết quả tên nốt’bb hoặc ‘kết quả tên nốt’b# thì các bạn tự chỉnh nhé bb thì xem như xuống 1 cung, b# thì xem như nốt đó chuẩn hay si# si#2  thì các bạn tự chuyển lại thành do2 do3 nhé
Hướng dẫn:
Nhập các nốt thường trong trong cảm âm:
– Nhập theo đúng định dạng: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si (hoặc do,re,mi,fa,sol,la,si)
– Không nhập có đấu: Đô, Rê… (hiện mình đã fix cho các trường hợp có dấu, hoặc các ký tự tương đương, tuy nhiên các bạn nhập chuẩn theo yêu cầu là tốt nhất)
Nhập các nốt thăng trong trong cảm âm:
– Nhập đúng theo định dạng: Do#, Re#, Mi#,Fa#,Sol#, La#, Si# (hoặc do#,re#,mi#,fa#,sol#,la#,si#)
– Không nhập theo kí tự trên khuôn nhạc: Dob, Reb, Mib, Fab, Solb, Lab, Sib (hay dob,reb,mib, fab, solb, lab, sib)
Chú ý:
Mỗi nấc chuyển tương đương với 1/2 cung. Ví dụ: từ la lên do2 là 1 cung rưỡi, chọn +3, la về fa là 2 cung, chọn -4.
Những dòng không dịch được hoặc lỗi sẽ được giữ nguyên nhưng tô màu đỏ để các bạn tự sửa.


KẾT QUẢ