Chuyển tới nội dung

Học Thổi Sáo

Làm thế nào để thổi sáo kêu

  • bởi

Làm thế nào để thổi sáo kêu. Bài viết này cần thiết cho những bạn mới bắt đầu học thổi sáo trúc để biết cách thổi sáo ra tiếng. Dể thôi mà!

Hướng dẫn thổi tiêu

  • bởi

Động tiêu đang được khá người yêu thích bên cạnh sáo trúc. Bài viết này sẽ giới thiệu, hướng dẫn cơ bản về các loại tiêu cũng như cách chơi

Hướng dẫn thổi sáo mèo

  • bởi

Sáo bầu sáo mèo đang khá được ưa chuộng. Bài viết sẽ nói rõ về cách thổi sáo mèo: cách cầm, thổi, sử dụng, chỉnh sửa giúp học thổi sáo mèo