20190408_124148
sao gia da cam thach cac loai
tieu sao viet cac loai
tieu truc viet gia reu phong mau den

Sáo sơn giả Ngọc, giả Đá Cẩm Thạch cao cấp

230,000  179,000 

Giá của sáo và tiêu sẽ theo chất lượng của cây sáo và tiêu với nhiều mức giá khác nhau. Dòng sơn giả ngọc, giả đá cẩm thạch sẽ có giá cao hơn dòng thường 30k – 50k phụ phí sơn