20190408_124148
tieu gia da cam thach 2
tieu truc viet gia reu phong mau den
tieu gia da cam thach nen gach

Tiêu trúc sơn giả Ngọc, giả Đá Cẩm Thạch cao cấp

300,000  259,000 

Giá của sáo và tiêu sẽ theo chất lượng của cây sáo và tiêu với nhiều mức giá khác nhau. Dòng sơn giả ngọc, giả đá cẩm thạch sẽ có giá cao hơn dòng thường 30k – 50k phụ phí sơn