Tag Archives: cảm âm

Cảm âm: ước mơ

Chuyên mục cảm âm soạn cho tiêu sáo (sáo trúc). Tác phẩm: Ước mơ. cảm âm có kèm lời bài hát Gió vờn cánh hoa bay dưới trời La re la sol fa sol-fa re… Đàn bướm xinh dạo chơi La do2-la sol la… Trên cành cây chim ca líu lo Sol fa-re […]