Bảng tính toán thông số chế tạo sáo trúc chuẩn
và tùy biến nhất cho sáo một lỗ định âm.

Đây là cách làm sáo thông dụng nhất.

  • Cách tính toán dưới đây áp dụng cho nút chặn đặt sát lỗ thổi, nhưng chúng ta thường để nó xa lỗ thổi, nên các bạn dịch các nốt cao hơn (sol, la, si gần về lỗ thổi hơn nhé – tùy vào từng tone mà dịch khác nhau theo kinh nghiệm).
  • Ví dụ khoảng cách nốt la đến si ở sáo Đô tính ra sẽ được khoảng 2,05 cm, nhưng thường thì nó sẽ hơn khoảng 2,2 hoặc hơn tùy vào cách đặt lỗ thổi và luồng hơi nữa.
  • Khoảng cách mi – Fa cũng thường được nới rộng bằng cách để Mi non 1 chút và Fa cao 1 chút cho dể bấm.
  • Nhớ chọn tone sáo trước khi tính nhé. Ở công cụ này, nếu sáo tone đô thì các bạn chọn key tone Si (tức là b nha), xem chỗ hàng lỗ định âm mà đúng tần số tone cần tính là được.

Được Lãng Tử Sáo dịch và chỉnh lại từ một trang của nước ngoài.
Cấm copy và sử dụng dưới mọi hình thức
Hướng dẫn tính toán thông số làm sáo

1. Chọn loại kích thước: centimeters or inches.
2. Nhập các thông số đầu vào là kích thước nòng và chiều dày thành.
3. Nhập các thông số bao gồm kích thước lỗ bấm, lỗ thổi, tone sáo, … và nhấn nút calculate.
4. Thay đổi các thông số và tính lại nhiều lần để lấy kết quả phù hợp nhất.

Nhớ chọn tone sáo sao cho lỗ định âm có tần số các bạn cần nhé!
Chú ý:
Lỗ bấm càng to thì nó sẽ càng xa lỗ thổi và ngược lại.
Tham khảo thêm tại chuyên mục Cách làm sáo

Chúng ta cũng có thể tính toán theo ý mình bằng cách tự điền các thông số vào bảng và bấm nút Calculate

Các phiên bản khác:
Tính toán sáo không lỗ định âm
Tính toán sáo một lỗ định âm
Tính toán sáo có lỗ treo dây

Loại thông số kích thước:  cm  inches
Kích thước nguyên liệu:
Kích thước lòng trong  Độ dày thành 
Loại lỗ Tần số  Loại nốt Đường kính lỗ Khoảng cách tính được
từ đuôi sáo
Lỗ thổi  ---------  --------- 
Lỗ bấm 6 
Lỗ bấm 5 
Lỗ bấm 4 
Lỗ bấm 3 
Lỗ bấm 2 
Lỗ bấm 1 
Lỗ định âm  
(Đuôi sáo)  ---------