Kênh tiêu sáo: tổng hợp về tiêu sáo (sáo trúc) bao gồm cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc, các kỷ thuật trong thổi sáo, các tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ chơi sáo trúc. Hi vọng sẽ giúp các bạn tự học thổi sáo tốt hơn bằng những hướng dẫn khá tỉ mĩ. Ngoài ra, web còn cung cấp tiêu sáo các loại (sáo trúc, sáo nứa, động tiêu, sáo tàu, sáo mèo, sáo bầu, dizi, …) Wellcome you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *